Προδιαγραφές

Υφές και Υλικά

     Έπειτα από την σχεδίαση του μοντέλου και τον καθορισμό των περιοχών, σειρά είχε να σχεδιάσω τις υφές και να παραμετροποιήσω το υλικό. Πρώτα δημιούργησα την υφή εμφάνισης, μετά διαχώρισα το κανάλι φωτισμού και τέλος το κανάλι του αποκλεισμού. Τα χρώματα και το design έγιναν αποκλειστικά με το χέρι.

Time

2 hrs

Poly Count

Polys: 700

Verts: 704

Texturing

Photoshop 

Development

3DS

Renderer

Mental Ray